dražba byt Trenčín Juh

Táto ponuka už nie je aktuálna
dražba byt Trenčín Juh
Cena: 49 300,- €
Mesto: Trenčín (Trenčiansky kraj)
Ulica: Saratovská
Kategória: Byty 3 izbové
Typ: Dražba
Termín dražby: 17. 12. 2013 o 09:00
ID ponuky: 0036
Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Trenčín, obec Trenčín, okres Trenčín, zapísané na Okresnom úrade Trenčín, Katastrálny odbor: - byt č. 18 na 6.p. bytového domu č. súp. 2652, vchod č. 8, na ul. Saratovská, v meste Trenčín, ktoré nehnuteľnosti sa nachádzajú v k. ú. Trenčín, obec Trenčín a okres Trenčín a je zapísaná na LV č. 5255 na Správe katastra Trenčín, bytový dom je postavený na parc.č. 2189/150, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 73/ 1747 k pozemkom KNC parc.č. 2189/150- Zastavané plochy a nádvoria o výmere 319m2. Jedná sa o 3-izbový čiastočne zrekonštruovaný byt o výmere 72,87m2 Termín dražby: 17.12.2013 o 09.00 na notárskom úrade Mgr. Zuzany Karasovej, Piaristická 44, Trenčín obhliadky predmetu dražby: 05.12.2013 o 15.00 hod 12.12.2013 o 15.00 hod

Kontakt

Dražby a reality s.r.o.
Telefón: 0919 49 49 49

Fotografie