Dražba rodinného domu v Malých Chyndiciach

Dražba rodinného domu v Malých Chyndiciach
Cena: 19 900,- €
Mesto: Nitra (Nitriansky kraj)
Ulica: Malé Chyndice
Kategória: Domy
Rozloha: 2 274.00 m²
Typ: Predaj
ID ponuky: 0007

- rodinný dom číslo súpisné 322 postavený na parc.č. 472/ 29

- pozemky parc.č. 472/10- Záhrady o výmere 1732m2, parc.č. 472/29- Zastavané plochy a nádvoria 542m2

v kat. úz. Malé Chyndice, obec Malé Chyndice, okres Nitra zapísané na správe katastra Nitra v LV č. 275

Rodinný dom súp.č. 322 je čiastočne podpivničený a má jedno nadzemné podlažie a podkrovie s povalovým priestorom. Osadený je v rovinatom teréne.

Podpivničenie pozostáva z jednej miestnosti, ktorá slúžila ako sklad. V nadzemnom podlaží sa nachádzala chodba, kuchyňa, kúpeľňa a tri izby.

Kontakt

Dražby a reality s.r.o.
Telefón: 0919 49 49 49

Fotografie