Dražba rodinného domu v Prašiciach

Táto ponuka už nie je aktuálna
Dražba rodinného domu v Prašiciach Vydražené
Cena: 5 700,- €
Mesto: Topoľčany (Nitriansky kraj)
Ulica: Prašice 128, Prašice
Kategória: Domy
Typ: Dražba
Termín dražby: 20. 03. 2012 o 14:30
ID ponuky: 0008

Rodinný dom nachádzajúci sa v k.ú. Prašice, okres Topoľčany, súp.č. 128, postavený na parc.č.33, parc.č. 33, 34 zapísané v LV č. 1486 v podiele 33/48-ín , parc. č. 3510 or.p. zapísaná v LV č. 1918 pod B11 v ¼-ine v k.ú. Prašice, okres Topoľčany. Všeobecná hodnota predmetu dražby je 19.400,- Eur, najnižšie podanie za dražený spoluvlastnícky podiel je 5.700,- Eur.

Dražba sa uskutoční: 20.03.2012 o 14.30 v Trenčíne, Notársky úrad Mgr. Zuzana Karasová, Piaristická 44.

Cena podľa znaleckého posudku za prevádzaný podiel /aj vyvolávacia cena/: 5.700,- Eur

Výška dražobnej zábezpeky: 1.700,- Eur

Obhliadka predmetu dražby: 01.03.2012 o 14.00 hod.

Kontakt

Dražby a reality s.r.o.
Telefón: 0919 49 49 49

Fotografie

Pozícia na mape