Predaj rodinného domu, Virt

Predaj rodinného domu, Virt
Cena: 10 600,- €
Mesto: Komárno (Nitriansky kraj)
Ulica: Virt
Kategória: Domy
Rozloha: 728.00 m²
Typ: Predaj
ID ponuky: 0017

Rodinný dom – Virt číslo súpisné 403 postavený na parc.č. 2328/ 33

- pozemky parc.č. 2328/ 16 - Záhrady o výmere 782m2, parc.č. 2328/ 33 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 728m2, v spoluvlastníckom podiely 1/1

V kat. úz. Virt, obec Virt, okres Komárno zapísané na správe katastra Komárno v LV č. 11

Kontakt

Dražby a reality s.r.o.
Telefón: 0919 49 49 49

Fotografie