Predaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v Martine

Predaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v Martine
Cena: 1 200,- €
Mesto: Martin (Žilinský kraj)
Ulica: Vrútky, Lipovec
Kategória: Pozemky
Rozloha: 602.00 m²
Typ: Predaj
ID ponuky: 0016

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti:

- pozemky KNE parc.č. 586- Orná pôda o výmere 345m2 v kat. úz. Lipovec, obec Lipovec, okres Martin zapísané na správe katastra Martin v LV č. 637 v spoluvlastníckom podiely pod B12 Vydra Miloslav 3/36. Výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel k parc.č. 586 je 28,75m2.

- pozemky KNE parc.č. 239/1- Orná pôda o výmere 582m2 v kat. úz. Lipovec, obec Lipovec, okres Martin zapísané na správe katastra Martin v LV č. 638, v spoluvlastníckom podiely pod B11 Vydra Miloslav 1/10. Výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel k parc.č. 239/1 je 58,2m2.

- pozemky KNE parc.č. 514- Orná pôda o výmere 4830 m2 kat. úz. Vrútky, obec Vrútky, okres Martin zapísané na správe katastra Martin v LV č. 3101, v spoluvlastníckom podiely pod B17 Vydra Miloslav 3/30. Výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel k parc.č. 514 je 483m2.

- pozemky KNE parc.č. 239/2- Orná pôda o výmere 176m2 kat. úz. Vrútky, obec Vrútky, okres Martin zapísané na správe katastra Martin v LV č. 3056, v spoluvlastníckom podiely pod B11 Vydra Miloslav 1/10. Výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel k parc.č. 239/2 je 17,6m2.

- pozemky CKN parc.č. 381/30 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3m2, parc.č. 381/31 ostatné plochy o výmere 38m2 kat. územie Lipovec, obec Vrútky, okres Martin zapísané na Správe katastra Martin v LV č. 1178, v spoluvlastníckom podiely pod B8 Vydra Miroslav 3/36-iny. Výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel k parc.č. 381/30 je 0,25m2 k parc.č. 381/31 je 3,17m2

- pozemky CKN parc.č. 2583/160- Ostatné plochy výmere 122m2 v kat. úz. Vrútky, obec Vrútky, okres Martin zapísané na správe katastra Martin v LV č. 4584, v spoluvlastníckom podiely pod B8 Vydra Miloslav 3/30. Výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel k parc.č. 2583/160 je 12,20m2

Foto zašleme na požiadanie.

Kontakt

Dražby a reality s.r.o.
Telefón: 0919 49 49 49

Pozícia na mape