Rodinný dom - chalupa v obci Brutovce

Rodinný dom - chalupa v obci Brutovce
Cena: 16 900,- €
Mesto: Levoča (Prešovský kraj)
Ulica: Brutovce 8, Levoča
Kategória: Domy
Rozloha: 235.00 m²
Typ: Predaj
ID ponuky: 0005

Na predaj rodinný dom - chalupa evidovaná na liste vlastníctva č. 577, katastrálne územie Brutovce obec Brutovce a okres Levoča, na Správe katastra Levoča a to:

- rodinný dom s.č. 8 postavený na parc.č. 131

- pozemky KNC parc.č. 129/2 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 3m2, parc.č. 130/2 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 342m2, parc.č. 131 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 98m2, parc.č. 132 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 132m2, parc.č. 135 - Záhrady o výmere 418m2, parc.č. 136- Záhrady o výmere 257m2.

Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom s čiastočným podzemný a 1 nadzemným podlažím. Na 1. NP sú 2 izby, špajza a kuchyňa. Dom je napojený na verejnú vodovodnú a elektrickú sieť.

Kontakt

Dražby a reality s.r.o.
Telefón: 0919 49 49 49

Fotografie